Luật an toàn thực phẩm mới nhất – Nghị Định Thông tư hướng dẫn 2020

Sau đây là tổng hợp tất cả mọi quy định mới về Luật an toàn thực phẩm mới nhất, được phân loại theo từng chủ đề.

Luật an toàn thực phẩm mới nhất
Cơ sở sản xuất kinh doanh nên biết rõ về luật an toàn thực phẩm mới nhất hiện nay

Nghị định cùng các văn bản hướng dẫn về Luật an toàn thực phẩm

 • Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất về Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP – Sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn về Luật an toàn thực phẩm
 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT – BNNPTNT – BCT hướng dẫn việc phân công và phối hợp trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC – Quy định mức thu, các chế độ thu, nộp, quản lý & sử dụng chi phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thông tư 117/2018/TT-BTC ra đời sửa đổi cho Thông tư 279/2016/TT-BTC các quy định mức thu, các chế độ thu, nộp, quản lý & sử dụng phí trong mọi công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Công văn 2129/BCT-KHCN 2018 thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn về Luật an toàn thực phẩm
 • Công văn 3109/BCT-KHCN 2018 về hướng dẫn thực hiện những công tác quản lý an toàn thực phẩm

>>> Bạn đang xem Luật an toàn thực phẩm mới nhất – NĐ Thông tư hướng dẫn 2020 tại FOSI

Hướng dẫn về an toàn thực phẩm thuộc các phạm vi quản lý của Bộ Y tế

 • Thông tư số 23/2018/TT – BYT quy định về việc thu hồi & xử lý thực phẩm không bảo đảm được an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
 • Thông tư 25/2019/TT-BYT – Quy định về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
 • Thông tư số 48/2015/TT – BYT – Quy định các hoạt động kiểm tra tính an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc các phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 • Quyết định 1348/QĐ – BYT 2016 đính chính cho Thông tư 48/2015/TT – BYT quy định về hoạt động kiểm tra tính an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế
 • Quyết định 1246/ QĐ-BYT 2017 hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
 • Nghị định 09/2016/NĐ-CP – Quy định về tăng cường các vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP – Sửa đổi quy định liên quan đến các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc vào phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 • Quyết định 135/ QĐ-BYT 2019 sửa đổi; bổ sung hồ sơ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc vào phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Hướng dẫn an toàn thực phẩm thuộc vào phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp cũng như Phát triển nông thôn

 • Thông tư 38/2018/TT – BNNPTNT quy định mọi thẩm định; chứng nhận cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh thực phẩm nông – lâm – thủy hải sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc vào phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • Thông tư 49/2013/TT – BNNPTNT – Hướng dẫn tiêu chí xác định về vùng sản xuất trồng trọt và tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Thông tư 17/2018/TT – BNNPTNT – Quy định phương thức quản lý điều kiện để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất – kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc vào diện cấp giấy Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc vào phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • Thông tư 08/2016/TT – BNNPTNT quy định giám sát về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
 • Quyết định 742/ QĐ – CBTTNS – CB năm 2018 về Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mọi cơ sở chế biến nông sản

tag: luật an toàn thực phẩm mới nhất, luật an toàn thực phẩm 2019, luật an toàn thực phẩm 2018

Hướng dẫn về vấn đề an toàn thực phẩm thuộc quản lý Bộ Công Thương

 • Thông tư 43/2018/TT-BCT – Quy định về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm Bộ Công thương
 • Quyết định 1471/ QĐ – BCT 2016 công bố thủ tục hành chính mới về các lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các yêu cầu, điều kiện bảo đảm ATTP

 • Thông tư 07/2013/TT – BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rau; quả, chè búp tươi đủ mọi điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế
 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN – BNNPTNT 2014 hợp nhất Thông tư các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mọi điều kiện ATTP trong sản xuất Thủy sản
 • Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thủy sản
 • Thông tư 11/ 2018/TT – BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đấu giá nông lâm thủy sản, chợ đầu mối – Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Quy định về cơ sở kiểm nghiệm đối với an toàn thực phẩm

 • Thông tư liên tịch số 20/ 2013/ TTLT – BYT – BCT – BNNPTNT – Quy định điều kiện , trình tự các thủ tục chỉ định các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước
 • Thông tư 40/2013/TT – BCT – Quy định điều kiện ; trình tự các thủ tục chỉ định mọi cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng an toàn thực phẩm thuộc vào trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Luật an toàn thực phẩm mới nhất

XEM NGAY:

Quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Thông tư 14/2015/TT – BTC – Hướng dẫn về phân loại hàng hóa; phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
 • Quyết định 1325A/QĐ-BCT 2019 về danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc vào trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư 39/2018/TT – BNNPTNT – Hướng dẫn kiểm tra chất lượng; cũng như an toàn thực phẩm sp muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Công văn 906/BVTV-ATTPMT 2018 về thực hiện kiểm tra ATTPnhập khẩu theo như Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT 2019 hợp nhất Thông tư quy định về việc kiểm tra, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
 • Thông tư 44/2018/TT – BNNPTNT – Kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Chính sách của Nhà nước đối với an toàn thực phẩm

 • Quyết định 20/QĐ-TTg 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030
 • Nghị quyết 43/2017/QH14 – Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách của pháp luật về ATTP giai đoạn 2016-2020
 • Quyết định 01/2012/QĐ-TTg – Chính sách hỗ trợ việc áp dụng đúng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 • Thông tư 54/2014/TT – BNNPTNT quy định việc công nhận tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp khác cho áp dụng để được hưởng các chính sách hỗ trợ trong nông, lâm, thủy sản
 • Quyết định 01/2012/QĐ-TTg – Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông, lâm và thủy sản
 • Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT – BNNPTNT – BTC-BKHĐT – Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản
 • Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm nông; thủy sản được hỗ trợ theo như Quyết định 01/2012/QĐ – TTg về các chính sách hỗ trợ áp dụng theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Các văn bản chỉ đạo của Đảng; Chính phủ; địa phương về các công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Chỉ thị 08-CT/TW 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với những vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
 • Kết luận 11-KL/TW 2017 tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 08-CT/TW về tăng cường hơn sự lãnh đạo của Đảng đối với an toàn thực phẩm trong tình hình mới
 • Chỉ thị 34/CT-TTg 2014 tiếp tục đẩy mạnh những công tác bảo đảm an toàn thực phẩm & phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới
 • Chỉ thị 13/CT-TTg 2016 về tăng cường trách nhiệm của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Chỉ thị 2956/CT-BNN – QLCL 2016 về tăng cường kiểm soát cũng như lạm dụng các loại hóa chất, các phụ gia trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản
 • Chỉ thị 26/2014/CT – UBND – Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo VSATTP trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
 • Chỉ thị 16/CT-UBND vào ngày 11/07/2016 V/v tăng cường hơn trách nhiệm quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An
 • Chỉ thị 19/CT-UBND 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước với an toàn thực phẩm trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai

Quy định xử lý vi phạm hành chính, hình sự, thanh tra đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm

 • Nghị định 115/2018/NĐ-CP – Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với an toàn thực phẩm
 • Tội vi phạm quy định về VSATTP trong BLHS (Điều 317)
 • Quyết định 47/2018/QĐ – TTg – Về thí điểm triển khai của các thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại những huyện, quận, thị xã, tphố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, th phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Hiệu lực 10/1/2019)

Hết hiệu lực ( Cập nhật vào tháng 10/2019)

 • Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm & phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Trên đây Fosi đã chỉ ra các Nghị định thông tư đối với luật an toàn thực phẩm mới nhất cho quý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nắm rõ.

Quý vị đang kinh doanh thực phẩm và đang gặp khó khăn trong vấn đề xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm vui lòng liên hệ đến trung tâm FOSI để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết về mọi vấn đề pháp lý, thủ tục hồ sơ cũng như quy trình xin cấp giấy phép.

Hotline:  Mr. Hải – 0909 89 87 83 – haitran@fosi.vn