Loading...

Vì sao bạn nên sử dụng TRÁI CÂY mỗi ngày ?

IFOOD mang đến những kiến thức hữu ích từ nguồn dinh dưỡng trái cây

DÒNG SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

40,900VNĐ115,200VNĐLựa chọn các tùy chọn

Ổi Đỏ Sấy Dẻo Tự Nhiên

40,900VNĐ115,200VNĐ

43,800VNĐ123,300VNĐLựa chọn các tùy chọn

Ổi Sấy Dẻo Tự Nhiên

43,800VNĐ123,300VNĐ

41,200VNĐ80,300VNĐLựa chọn các tùy chọn

Đu Đủ Sấy Dẻo Tự Nhiên

41,200VNĐ80,300VNĐ

25,200VNĐ103,600VNĐLựa chọn các tùy chọn

Khóm Sấy Dẻo Tự Nhiên

25,200VNĐ103,600VNĐ

23,100VNĐ145,600VNĐLựa chọn các tùy chọn

Chanh Dây Sấy Dẻo Tự Nhiên

23,100VNĐ145,600VNĐ

24,100VNĐ131,700VNĐLựa chọn các tùy chọn

Xoài Sấy Dẻo Tự Nhiên

24,100VNĐ131,700VNĐ

22,000VNĐ138,900VNĐLựa chọn các tùy chọn

Gừng Sấy Dẻo Tự Nhiên

22,000VNĐ138,900VNĐ

19,300VNĐ63,900VNĐLựa chọn các tùy chọn