CHÍNH SÁCH BẢO MẬT SẢN PHẨM CỦA IFOOD

Khi quý khách muốn đặt đơn hàng cần nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi nắm rõ thông tin và nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thông tin khách hàng IFOOD thu thập gồm

  • Họ tên
  • Điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ nhận hàng
  • Giới tính
  • Nội dung góp ý

Vui lòng kiểm tra đủ số lượng hàng hóa cần đặt trước khi xác nhận đặt đơn. Sau khi hoàn thành đơn đặt hàng, thông tin của quý khách được lưu vào hệ thống danh sách khách hàng của công ty và được bảo mật tuyệt đối.

Công ty cam kết không để lộ thông tin của khách hàng cho bất cứ bên thứ 3 nào trừ trường hợp

  • Khách hàng cho phép cung cấp thông tin
  • Các cơ quan thẩm quyền của nhà nước yêu cầu.

Thông tin được lưu lại giúp công ty gửi những thay đổi về chính sách hay các chương trình khuyến mãi cho khách hàng và xử lý nhanh nhất các khiếu nại từ phía khách hàng.