THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Sản PhẩmNhóm Sản PhẩmSố Công BốNgày Công Bố
Xoài Sấy DẻoNông Sản Sấy / Trái Cây Sấy01/IFOOD/201809/11/2018
Bản Tự Công Bố Sản Phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm
Sản PhẩmNhóm Sản PhẩmSố Công BốNgày Công Bố
Vỏ Bưởi Sấy DẻoNông Sản Sấy / Trái Cây Sấy04/IFOOD/201809/11/2018
Bản Tự Công Bố Sản Phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm
Sản PhẩmNhóm Sản PhẩmSố Công BốNgày Công Bố
Chanh Dây Sấy DẻoNông Sản Sấy / Trái Cây Sấy03/IFOOD/201809/11/2018
Bản Tự Công Bố Sản Phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm